BẢN ĐỒ QUY HOẠCH VÂN ĐỒN - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Theo phát biểu của đại diện chức trách tỉnh Quảng Ninh thì Vân Đồn đnag được quy hoạch một cách hết sức bài bản, và quy hoạch theo kiểu mới.

Đước lấy kinh nghiệm từ đảo Phú Quốc nên mô hình của Vân Đồn sẽ được tối ưu và phát triển hơn rất nhiều. 

Đặc biệt Vân Đồn còn được lãnh đạo cấp tỉnh và Trung ương quan tâm rất nhiều. Hứa hẹn Vân Đồn sẽ là bộ mặt mới của Quảng Ninh.

Bài viết nói về quy hoạch của Vân Đồn trong thời gian ngắn và định hướng quy hoạch  cho tương lai lâu dài

 

Bản đồ quy hoạch vân đồn

Chủ Trương Của Bộ

Nhà nước đáng cso kế hoạch

Đánh Giá Của Tỉnh

Quảng Ninh đang là tỉnh dẫn đầu về chỉ số phát triể. , Tỉnh duy nhất không nhận viện trợ thiên tai…Và đang đầu tư rất lớn tại Vân Đồn

Vân Đồn Hôm Nay

Với sự phát triển bứt phá và sự đầu tưu của tỉnh Quảng Ninh hiện Vân Đồn đang được quy hoạch là đặc khu kinh tế. Các tập đoàn lớn đang vội vàng chen chân đầu tư phát triển tại nơi đây

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NHẬN BẢNG GIÁ DỰ ÁN